01/09/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Hữu Huân - 0 bình luận

Hiệu quả mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học

Mô hình chăn nuôi gà bằng phương pháp sử dụng đệm lót sinh học (ÐLSH) được Hội Nông dân tỉnh Bình Định triển khai cho 10 hộ nông dân...

Xem thêm