28/09/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Tự tạo cơ hội: Làm giàu từ nuôi gà Kiến Thùng

Gây dựng và làm chủ một trại nuôi gà Kiến Thùng quy mô hơn 1.000 con, chị Nguyễn Thị Tuyết (Quảng Nam) có thu nhập hàng trăm triệu...

Xem thêm