20/09/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Hữu Huân - 0 bình luận

Xuất khẩu gà sang Nhật Bản: Thành công từ chuỗi liên kết giá trị

Thịt gà sạch vào Nhật Bản mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều loại nông sản sang các thị trường khác nếu xây dựng được chuỗi liên kết...

Xem thêm