02/04/2017 - Đăng bởi: Nguyễn Huân - 0 bình luận

Nhân sự công ty

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật trình độ chuyên môn cao với 03 thạc sỹ, 17 đại học và 29 cao đẳng...

Xem thêm