Sự kiện

Tuyên dương "Điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017"

Nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Nhận danh hiệu sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc tết 2017 

Lãnh đạo các tỉnh nam Lào thăm và làm việc tại công ty

Đoàn kiểm tra của Quốc hội đến thăm và làm việc tại công ty